Kalite Standartları

Beta İş Makinaları, ürün kalitesi ve ürün devamlılığının müşterileri için en önemli unsur olduğu gerçeğinin farkında olarak bir numaralı önceliği olan müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamayı ve müşterilerine daima yüksek kaliteli, uzun ömürlü ürünler sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda firmamız kalite standartları kapsamında belli stratejik politikaları benimsemektedir.

BETAMIX,

Uzun vadede stratejik hedeflerini ve hamlelerini göz önünde bulundurarak, faaliyet gösterdiği alanı, şirketin zaman içerisindeki başarısını, sürdürülebilirliğini belirleyen ana kritik faktörleri ve ilgili paydaşların beklentilerini dikkate alarak, kalite standartları doğrultusunda, aşağıdaki stratejik politikaların benimsenmesinin esas olduğuna mutabık kalmıştır:

  • Sahip olduğu tüm ürün yelpazesiyle küresel pazarda bir referans noktası olarak hizmet etmek ve izlemiş olduğu yenilikçi ve teknolojik girişimler ile ürünlerini pazar segmentasyonunda rakiplerine kıyasla üstün kılmak.
  • Endüstriyel girişimlerden ürün teslimatına, satış sürecinden satış sonrası hizmetlere kadar ürün ve hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek ve başta toplumumuza olmak üzere; yönetim kurulu üyelerine, müşterilere, yatırımcılara, çalışanlarına ve tedarikçilerine fayda sağlamak.
  • Ürün yelpazesini ve hizmetlerini genişleterek farklılaştırmak, kalite standartları doğrultusunda ürün ve hizmetlerinin bilinirliğini artırmak.
  • Üretim sahası ve iş süreçlerinde iyileştirmeler yaparak; enerji tasarrufu, atık azaltma ve çevreye duyarlı yaklaşımlar benimseyerek maliyetleri kontrol altına almak ve şirket verimliliğini artırmak.
  • Karar alma ve alınan kararları hayata geçirme süreçlerinde optimum esneklik ve hızı sağlamak amacıyla aidiyet duygusu yüksek ve donanımlı personellerin istihdamını ve devamlılığını sağlamak.
  • Yönetim ve idari sistemleri doğrultusunda, ISO 9001 standartlarını da sağlayarak kalite sistemleri alanında gereksinimleri eksiksiz bir şekilde karşılamak, gelişime ve yeniliğe devamlı açık olmak.
  • Tüm yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere, iş ortaklarına, bayilere ve ilgili diğer kişi ve kurumlara ulusal ve uluslararası normlar ve uluslararası insan hakları belgeleri doğrultusunda, etik kurallar çerçevesinde, uygun ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlayarak tüm faaliyetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Çevre Politikası hükümlerince belirlenen koşullar doğrultusunda yürütüldüğünden emin olmak.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA GÜLER