İSG POLİTİKASI

Beta İş Makinaları, üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Firmamız, sağlıklı bireylerin ve iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğunu yerine getirmeyi önemsemekte ve taahhüt etmektedir.​​​​ Bu hedef doğrultusunda, Beta İş Makinaları iş güvenliği ve sağlığı alanında belli stratejik politikaları izlemektedir.

İş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri için zorunlu bir standart olan ISO 45001 Standart’ı kapsamında, Betamix proaktif bir yaklaşım benimsemekte ve zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.

BETAMIX,

Yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerini çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, iş sağlığı ve güvenliği politikaları doğrultusunda uygulamaktadır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatlardan ve doğru uygulamalardan yola çıkarak aşağıdaki stratejik politikaların benimsenmesinin esas olduğuna mutabık kalmıştır:

  • Çalışanların en uygun, güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmalarını temin etmek; çalışanlara gerekli ekipmanları ve yeterli eğitimleri sunmak.
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için İSG risklerini belirlemek, değerlendirmek ve azaltacak tedbirleri almak.
  • ISO 45001 standartlarını sağlayarak iş güvenliği sistemleri alanında gereksinimleri eksiksiz bir şekilde karşılamak, gelişime ve yeniliğe devamlı açık olmak.
  • Tüm ekipmanlarda ve makinelerdeki güvenlik tedbirlerinin alındığından emin olmak, düzenli kontrolleri sağlamak ve bu minvalde teftişler gerçekleştirmek.
  • Çalışanların tamamını acil durum ve afet yönetimi konusunda bilgilendirmek ve özellikle yangın önleme ve söndürme önlemleri doğrultusunda eğitmek.
  • Çalışanların ve fabrika ziyaretinde bulunan ilgililerin kaza, yaralanma ve sağlık tehdidi içeren herhangi bir unsura maruz kalma riskini en aza indirmeyi amaçlayan politikalar ve uygulamalar doğrultusunda sağlıklı, ergonomik ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Çalışanlarda ve tedarikçilerde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturmak ve farkındalık yaratmak.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA GÜLER