Değerler

Beta İş Makinaları olarak dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan 40’ı aşkın ülkede yüz binlerce insanın hayatına dokunuyor, daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle çıktığımız uzun yolda başta kendi milletimiz olmak üzere elimizin değdiği her ülkenin milleti için değer yaratmaya odaklanıyoruz.

BİRLİKTE ÜRETİYOR, ÜRETTİKÇE BÜYÜYORUZ

Her geçen gün bir önceki günden daha fazlası için çabalıyor, hep en iyisine erişmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Üretim kapasitemizi ve satış hacmimizi kademeli olarak ve hızlı bir ivmeyle artırıyor, ürettikçe biz de büyüyoruz.

EMEĞİN GÜCÜNE İNANIYORUZ

Çalışanlarımıza değer veriyor, kişisel gelişimleri ve eğitimleri için yatırımlarda bulunuyoruz. Şirket kültürümüzün en önemli parçası olarak çalışanlarımızın emeğine saygı duyuyor, potansiyellerinin en iyisini ortaya koyabilmeleri için fırsatlar yaratıyoruz.

GİRİŞİMCİ, İNOVATİF VE YARATICIYIZ

Sektörün enleri ve ilkleri için yaratıcılık, girişimcilik ve rasyonel düşünceye önem veriyor; Ar-Ge, Ür-Ge ve ilgili tüm alanlarda yatırımlar yapıyoruz. Üstün teknoloji materyal ve ekipmanlarla süreç iyileştirmeleri yapıyor, güncel gelişmeler ışığında kendimizi sürekli yeniliyoruz.

ÜLKEMİZ İÇİN KATMA DEĞER YARATIYORUZ

Daha güçlü bir Türkiye için çalışıyor, ihracat hacmimizi her geçen gün hızla artırarak ülkemiz için katma değer yaratıyoruz. Yerli üretimin gücüne inanıyor %100 yerli sermaye ile kurulmuş en büyük transmikser fabrikası olarak yaptığımız tüm işlerin ülke ekonomisine katkı sağlaması için var gücümüzle çalışıyoruz.

SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ

Emekçilerimize sorumluluklarının bilincinde olmanın önemini her fırsatta vurguluyor, bizler de milletimize ve çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için çabalıyoruz. Daha iyi yarınlar için güçlü iş birlikleri kuruyor, tüm süreçleri yasal gereklilikler kapsamında yürütüyoruz.

GÜVENİLİR VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ

İlk günden itibaren güvenilir, hesap verilebilir ve kalite standartlarına uygun bir süreç yürütüyor, süreç iyileştirmelerine önem veriyoruz. Kaliteyi yalnızca üretim sürecimizde değil; aynı zamanda satış sonrası süreçlerde de esas alıyor, paydaşlarımıza kaliteli bir hizmet anlayışı sergiliyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ÖNEM VERİYORUZ

Daha yaşanılabilir bir dünya ve daha güzel yarınlar için çevreye önem veriyor, atıklarımızı ayrıştırıyor ve yol açtığımız kirliliği en aza indiriyoruz. Sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir toplum ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak için çabalıyoruz.

FIRSAT EŞİTLİĞİ VE TOPLUMSAL EŞİTLİĞİ DESTEKLİYORUZ

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact – UNGC) ilkelerine tam uyumlu olarak çalışanlarımıza becerileri ve yetkinlikleri kapsamında fırsat eşitliği sunuyor; din, dil, cinsiyet ayrımı yapmaksızın her çalışanımıza eşit hakları tanıyoruz.

KADIN İSTİHDAMINA ÖNEM VERİYORUZ

Kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmayı hedefliyor, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik ile mücadele etmek için çabalıyoruz. Kadınlarımızın Türkiye ekonomisine katılım sürecini var gücümüzle destekliyoruz.