Çevre Politikası

Beta İş Makinaları, sürdürülebilir kalkınmanın sürdürülebilir çevreden geçtiğinin bilinciyle hareket etmekte ve tüm çalışmalarını doğaya saygı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Çevre mevzuatına ve ISO 14001 Standart’ının şartlarına uygun olarak kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemi’ni tüm çalışanlarımızın katılımıyla etkin bir şekilde uyguluyor ve her geçen gün daha fazla geliştiriyoruz. Bu doğrultuda firmamız çevre ve doğaya yönelik belli stratejik politikaları benimsemektedir.

BETAMIX,

Yürütmekte olduğu tüm faaliyetleri çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma modelleri doğrultusunda uygulamaktadır.

Bu nedenle, çevre ve sürdürülebilir enerji konusunda mevzuatlardan ve doğru uygulamalardan yola çıkarak aşağıdaki stratejik politikaların benimsenmesinin esas olduğuna mutabık kalmıştır:

  • Yenilenebilir enerji kullanımı yüzdesini artırarak dönüştürülebilir enerji elde etmek ve gaz emisyonunu azaltmak.
  • Su tüketimini azaltarak kaynak kullanımlarında maksimum verimlilik sağlamak.
  • Hava kirliliğine olumsuz etkisini en aza indirmek için atmosfere salınan emisyonları izlemek, kontrol etmek ve sınırlamak.
  • ISO 14001 standartlarını sağlayarak çevre yönetim sistemleri alanında gereksinimleri eksiksiz bir şekilde karşılamak; gelişime ve yeniliğe devamlı açık olmak.
  • Atıkların ayrı toplanması, biriktirilmesi, gürültünün minimun seviyede tutulması, ürünlerin ve üretim süreçlerinin minimum çevresel etkiye sahip olacak şekilde tasarlanmasıyla minimum emisyon, tüketim ve maksimum geri dönüşüm oranlarını sağlamak.
  • Başta boya olmak üzere tüm kimyasalları, üretim süreçlerinde ve tamamlanmış ürünlerde en aza indirerek çevre ve insan sağlığı için uygun koşullar altında kullanmak.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA GÜLER